Inspirationsföredrag

Jag brukar få höra att jag är en inspirerande talare. Och tur är väl det eftersom att tala inför publik är det som inspirerar mig själv mest. Aldrig känner jag mig så närvarande och öppen som när jag står på scen och jag älskar kontakten som uppstår. Var dock varnad, jag har en mycket egen humor...

Jag brukar prata på en del branchkonferenser, inte minst InfoCaptions användarkonferens som sker var 18:e månad.  Jag har också några mer eller mindre standardiserade föredrag där jag pratar om andra saker som ligger mig varmt om hjärtat med följande innehåll:

Föredrag 1 - Framtidens företag och jobb, en vision.

 • Att driva företag utifrån sin personliga dröm.
 • Rehabilitering och prevention av arbetsnarkomani.
 • Framtidens företagande där jobb och privatliv är en del av samma helhet. 

Föredrag 2 - Kunskap är kanske inte längre makt utan en gemensam resurs...

 • Om digitaliseringen av samhällets och verksamheternas kunskap.
 • Kunskapsriddaren som bär runt på en tung rustning av kunskap, hur mår hen?
 • Hur samarbete och sociala förmågor blir minst lika viktigt som kunskap.

Föredrag 3 - Nyckeln till att få saker gjorda bor i distraktionerna.

 • Insikter och erfarenheter av att ha loggat idéer och infall i nästan 30 år - på papper.
 • Hur man får ordning på sina todo-listor, struktur på sina mål och mening i sin vardag.
 • Vikten i att reflektera över sina egna distraktioner. Att skörda möjligheten att växa varje dag. 

Föredrag 4 - Jobba - en betraktelse kring hur, varför och varför igen.

 • Jobba effektivt "i zonen", låtsasjobba eller vara sysselsatt?
 • Digitaliseringen av privatlivet som skapare av problem för gamla strukturer och möjligheter för de som vill se dem. 
 • Gamers och digitala infödingar och deras syn på hur det borde vara...

Föredrag 5 - Vara kreativ i jobbet

 • Vad som skiljer kreativitet på jobbet från annan kreativitet.
 • Observationer och trender genom över 20 år av kreativt jobb och jobb med kreativa.
 • Egna erfarenheter och vad insikter kring hur man tar sig i rätt skottläge för att utöva sin kreativitet.

Föredrag 6 - Djupt, andligt och möjligtvis helt urflippat.

 • Livet, universum och gudsbegreppet. Symmetrier, stuprör och tankar.
 • 12-stegsprogram och vägen till sin egen frihet.
 • Andlighet och hur det är att bli ansatt av andars input i en fyrkantig, rationell värld.
Samtliga tar mellan 45 till 90 minuter beroende på djup. Om jag får puffa lite för InfoCaption är det för närvarande kostnadsfritt : )

Jag har hört dig och lyssnar på dig med glädje. Här är några egenskaper jag tycker att du besitter:
 • Rolig – det finns alltid flera tillfällen till ett riktigt gott skratt
 • Kunnig – du vet vad du vill förmedla, har en riktning
 • Inkännande – du känner dina lyssnare och förstår vad vi behöver få höra, veta
 • Förberedd – varje bild och varje metafor är väl vald för sitt syfte

Anita Hoff, Kommunikationsstrateg, Utbildningsförvaltningen, Stockholms Stad


Du framför framtida lösningar på ett inspirerande, kreativt, otvunget och roligt sätt så att de blir attraktiva och trovärdiga. 

När du föredrar blir allting så uppenbart. 

Du är alltid lika inspirerande och finurlig. Man blir nyfiken på vad som ska komma.

Anette Segerlund, Förvaltningsledare, 

Region Uppsala