The Scape Bay eller NewScape

Detta företag med två namn är ett mer renodlat konsultföretag med utgångspunkt i att nyttja de resurser som finns i området kring Sandviken att utveckla andra verksamheters konkurrenskraft samt att driva upp de nya idéer som uppstår i kölvattnet. Startat 2013.
 
 

Alla företag jag håller på med har kontor i detta hus på Svarvargatan 26 i Sandviken.