Digitalt förverkligande och prototyping

Det är härifrån jag kommer yrkesmässigt. Programvaruutveckling i alla dess former och slag. Det är ju så lätt att tro att en ny app löser allt. Men världen behöver kanske inte fler appar, webbsidor eller fler rader skriven kod bara för att. Världen behöver smartare grejor. Så innan man börjar göra är det oftast smart att göra följande tre saker. 

1. Omvärldsanalys

När man har en ny idé kan man nästan utgå ifrån att någon annan sitter och klurar på samma sak. Vilket ju är logiskt. Man kan ju inte äga idéer. Man äger enbart för en tid initiativet att förverkliga dem. Allt ifrån en snabb googling till att testa och verkligen utvärdera vad andra håller på med kräver mod. Mod att inse att någon annan hann först och kanske till och med gjort det bättre.  Jag har många sett andra göra verklighet av "mina idéer". Men i långa loppet är det ofta en välsignelse. Att saker blir gjorda utan att jag behöver göra dem. 

Att tidigt se sig om, kolla av sina idéer mot sin omvärld, finkamma kickstarter, opensourceprojekt och internet i stort är en mycket blygsam arbetsinsats mot vad det är att gå all in på en idé som redan finns förverkligad eller testad. Jag brukar använda mig av andra personer att göra granskningen. Som tänker annorlunda. Och som inte är romantiskt förälskade i själva grundidén. Ibland hittar jag något som redan finns. Men alltid hittar jag nya uppslag som förbättrar grundidén redan innan den är satt i produktion...

2. Prototyping

Prototyper kan vara allt från pennstreck på ett papper till nära nog fullbordade användargränssnitt på till exempel ett nytt system. Det kan vara frigolitmodeller, digitala mock-ups, legobyggen eller en virtuell värld i en spelmiljö. 

Bilden nedan kommer ifrån en visualisering av en logistikcentral som företaget Lindab 2016 byggde i Grevie. Prototypen byggdes av ett par gymnasielever på mitt uppdrag genom NewScape i MineCraft och användes vid samrådsmöten och liknande under projektets tidiga stadier.

Mina bästa prototyper har varit av två olika slag:

  • Pappersprototyper. Rutat papper, blyertspenna. Go bananas! Fortsätt tills flödet stabiliserats och inte ändras väsentligt.
  • Användbara prototyper. Främst programvara och appar där man med viss arbetsinsats kan tanken demonstrerbar för andra på ett tydligt sätt. Dessa prototyper är väldigt kraftfulla att driva etableringsprojekt framåt.

3. Skapa appar, webbsidor och prylar

Med klarhet i att man faktiskt ska göra något finns en massa kul och dyra fallgropar som såväl affärs- som produktutvecklingsprojekt kan fastna i. Jag har provat många. Kanske flertalet. Läs mer om detta under jobbvisdomar.

Jag har insett att jag inte är lämpad att driva eller delta i utvecklingsprojekt men är fena på att ta fram underlag, specar och kravställningar som fungerar i det långa loppet samt har en enastående förmåga att hitta bra utvecklare och förmågor till realiseringsprojekt.