M2S - Methods to Skills

M2S var ett mycket tidigt e-learningföretag som startades 1994 av Harald Nilsonne. Jag började jobba där 1996 och var då anställd nummer 17, tillsammans med några av de som skulle komma att bli InfoCaptions grundare 2002. Företaget var mycket tidigt ute med elektronisk utbildning (då kallat CBT, computer based training) långt före det att utbildningarna kördes via nätet.  Produkten Wit hade över 1.5 miljoner användare på åtta språk, huvudsakligen i Europa.


1997 var John Scheja och (då bägge utvecklare på företaget) jag bland de första som lyckades överföra utbildning över internet med hårdkomprimerad ljud och bild. 1999 beslutade man börsnotera sig och 2000 köpte man företag i tyskland (Prokoda) för 500 MSEK direkt ur kassan vilket skulle försätta företaget i konkurs på stockholmsbörsens O-lista ganska snart.

Det var ett snöpligt slut på ett kul företag och en helt enastående äventyrlig tid i IT-boomens absoluta frenesi. Det var extremt lärorikt och inspirerande. 

M2S image-video från 2000. Ganska före sin tid, inte sant?