Investmentbolag för nya normer

Detta bolag har till syfte att använda sig av de värden jag jobbat upp och använda dem för att katalysera smartness och människovänlighet i samhället. Bolaget investerar coaching, värde och medel i idéer och de personer som brinner för att förverkliga dem om de är:

  • Smarta.
  • Normbrytande.
  • Människovänliga.
  • Hållbara och genomtänkta.
  • Drivna av passion och passionerade människor.
  • Småskaliga, åtminstone initialt.
  • Långsiktiga, med en stadig förankring i historien - både den förgångna och den kommande.
Läs mer på företagets hemsida: