Det här var ett projekt jag startade mest för att klara av sorgearbetet efter min pappa som gick bort 2010. Jag ärvde en slant i form av företagspengar, pengar det hade varit synd att skatta bort tyckte jag. 


Pengar som borde kunna göra min värld bättre. Även om jag kommit att inse att pengar strödda för vinden med goda förhoppningar inte egentligen hjälper någon så gav detta projekt upphov till en massa bra saker. 

Det startade The Scape Bay vilket i sin tur lade grunden för InfoCaptions expansion och har skapat ett antal arbetstillfällen i Sandviken. 

Det här också givit mig djupa insikter kring människor, ekonomi, företagande och vad egentligen välvilja och bekräftelse betyder. 

Jag tror fortfarande på grundtanken. Att framtidens företag agerar annorlunda än dagens och att vi står inför en ny epok inom företagande och arbete. 

En epok där värdeskapande och mänskligt skapande står i första rummet och sysselsättning slutat vara ett självändamål. 

Läs mer på projektets gamla hemsida.