Jag började min yrkesmässiga bana som programmerare hos SLU - Stadens Lantbruksuniversitet - institutionen för Virkeslära. Det första programmet som blev kommersiellt var "Biotool 2000", ett slags tidig e-learning för biobränslehantering som byggde på den forskning SLU hade tagit fram samt ett antal simulerande beräkningssnurror.

Skärmskott från Biotool 2000 från 1994. Se programmet här.

Det hann bli några program för skogen i allmänhet (postningskalkyler, maskinkalkyler, med mera) och biobränslehantering, samtliga som ett slags ybrider mellan beräkning / databas och faktainnehåll och artiklar.
Det var också det här jag kom att "se ljuset" inom e-learning och performance Support. 

De som använde de här programmen det behövde akut göra ett kunskapslyft t.ex. från oljehantering till biobränslen. Med Biotool 2000 hade de kunskap tillgänglig de annars hade behövt anställa en jägmästare för att få tillgång till.