NewScape

NewScape är ett programvaruföretag med fokus på digitala lösningar som gör det möjligt för människor att nå sina mål och utvecklas på vägen. Ledord är digitalt, människovänligt och hållbart och drivkraften är att använda dagens digitala infrastruktur för att återföra den mänskliga kraften till just människan, individen.

Vi lever i en tid då vi har lösningar - rent tekniskt - på alla våra problem. För att kliva in i ett nytt paradigm behöver vi förändra våra strukturer och för att kunna göra det behöver vi addera den avgörande komponenten - oss själva. Det är digitala lösningar för att åstadkomma just det NewScape sysslar med.