Individare

Sommaren 2020 drog jag igång ett nytt företag för att överbrygga gapet mellan IT-kompetens och utanförskapet i arbetsmarknaden och samtidigt sänka tröskeln för de som vill förverkliga digitala innovationer. Syftet med att göra så är att hela samhället och inte bara IT-prästerskapet och Big Data ska skörda frukterna av coronakrisens hyperdigitalisering.

Individare är en utvecklingsverkstad som hjälper dig som entreprenör och företagare att tänka igenom och begripliggöra sina idéer i ett tidigt stadium. Praktiskt, handgripligt och utan att bränna hela din budget. Om du vill så finns sedan där genom utvecklingsarbetet och vidare till kompetensförsörjning och coaching av inhyrda eller anställda utvecklingsresurser när väl din idé förverkligats och ska förvaltas.

Detta åstadkoms genom att koppla samman erfarna proffs med personer som hittills stått utanför arbetsmarknaden - vi kallar dem utanförskapare. Genom ett kanske annorlunda sätt att jobba och utifrån en människovänlig grundsyn skapar vi värden för våra uppdragsgivare samtidigt som vi ger individer möjlighet att gå vidare i förverkligandet av sin egen potential.

Läs mer på företagets egen hemsida nedan.