Blue4Ever

Blue4Ever är ett egentligen helt osannolikt projekt som pågått i över 30 år. Syftet är att framställa främst drivmedel och sustainable chemicals från träråvara genom något så exotiskt som högtrycksförgasning. Jag har varit med i projektet sedan mitten av 2018 och såväl drivit projektet som representat för investerarna, skitat ner händerna ordentligt i vårt labb och drivit kompetensförsörjning samt finansieringsfrågor.

Detaljbild från projektets processlabb.

Det är ett extremt utmanande projekt, inte minst på grund av den bredd det har rent fackmässigt. För mig har det varit kul att få återknyta till mina tidiga projekt inom biobränslehantering och korsbefrukta med erfarenheterna från utvecklingsprojekt samt applicera den kompetensförsörjningsmodell jag utvecklat inom ramen för The Scape Bay.

Förenklad skiss över B4E:s process.

Det är också extremt givande att jobba med hållbarhetsprojekt då det är stort fokus för samhället i allmanhet och för investerarvärlden i synnerhet. Många berikande möten, samtal och överväganden äger rum löpande och vi gör vad vi kan för att ta oss fram till fossilfria alternativ till några av de vanligaste bränsleslagen.

Läs mer på förertagets mycket enkla hemsida: