Olsbo Invest

Det här företaget startade jag när jag börjat slå mig till ro i Sandviken 2010 för att ta vara på alla intressanta tankar som började dyka upp. Det är min affärsmässiga infallsinkubator som grovkvalificerar nya idéer och infall. Företaget innehåller de innehav jag har och är uppkallat efter platsen för födelsen av mitt nya liv - Olsbovägen!