Investeringar

Jag ser mig själv som en investerare. Av min egen energi, det vill säga tid, kraft och pengar - i saker som ligger i linje med mina passioner och värderingar. 

Vi lever i en tid då allt egentligen finns. Alla grejor, metoder och lösningar på vad för sorts problem som än kan dyka upp. Vad som saknas är helheter. Att knyta samman säcken kring de tusen sakerna och skapa meningsfulla helheter.

Det enda som saknas för att kunna göra det är vi. Verkligen, vi som människor. Vi behöver uppgraderas för att kunna njuta av allt vi skapat. Att känna stolthet över vad vi investerar vår existens i och den helhet vars centrum var och en av oss befinner sig i.

Min filosofi är enkel som investerare. Jag investerar med hjärtat, i människor och idéer som tar oss ditåt. Som berikar mig och den värld jag lever i med fungerande, smarta och människovänliga helheter. Jag gör det med utgångspunkt i det och vad jag kallar god affärskharma och försöker ha tålamod i att låta saker bli så bra de kan, vilket inte är det lättaste.