Tankarna bakom The Scape Bay

När jag flyttade till Sandviken 2008 hade jag med mig behovet av att rekrytera fler smarta utvecklare till InfoCaption. Det tog några år men sedan insåg jag hur mycket smarta människor det fanns här men att det inte riktigt fanns några arbetsgivare att matcha dem.

Detta hade resulterat i att många stod utanför arbetsmarknaden och inte såg sina kunskaper och brinnande intressen som något annat än en belastning. 

Genom att sammanföra erfarna människor med yrkeserfarenhet, nyutexaminerade motiverade personer och personer som brinner för något men inte har formell kompetens så har ljuv musik uppstått. Både för uppdragsgivarna men inte minst för individer som fått anledning att revidera sin självbild.

Det är med denna modell i grunden som programvaruföretaget InfoCaption - med sin bärkraftiga affärsidé - kunnat gå från sex till 20 MSEK i omsättning på bara tre år.

Läs mer om grundtankarna på gamla bloggen social avkastning. Inspirationen till detta projekt kom från några olika håll:
  • David Graebers bok - "Debt - the First 5000 Years" som fick mig att inse att ett nytt ekonomiskt paradigm är en cyklisk realitet och att synen på värde kontra sysselsättning kommer att utvecklas.
  • Min egen resa som "oskolad" - både gällande den frihet till nytänkande det innebär men också den osäkerhet det innebär att veta att man kanske inte formellt vet...
  • Behovet att skala upp InfoCaptions verksamhet.
  • Orten Sandviken och den snabbhet som bor i att kunna få kontakt med rätt personer och faktiskt föra förändringar tämligen omgående.
Projektet kom ur en annan tanke jag hade i projektet Social Avkastning. Man kan säga att avkastningen från projektet Social Avkastning var The Scape Bay : )

InfoCaption har refererat ett repotage i Gävle Dagblad om projektet samt beskrivit det "inifrån" mera här:
https://infocaption.com/sv/vaga-vara-annorlunda/
 
 

Artikel om satsningen i Gävle Dagblad

InfoCaptions omsättning