Prislista, konsulttjänster

Livet har lärt mig att om man inte tar betalt för vad man gör så finns det ingen garanti för att det skapar värde. För mig kan värde vara tre saker:

  • Avkastning från ett företag eller en idé
  • Lön, dvs konsultarvoden
  • Möjligheter, som i att hitta andra intressanta projekt.
Almträdet har för mig själv fått symbolisera min modell. Gällande arvoden gäller denna prislista för mina tjänster:

Coaching och personlig utveckling

1750 kr per timme

 

Konsultuppdrag mindre än 40 timmar per månad

1250 kr per timme standard

1000 kr per timme vid innehav i bolaget

Större uppdrag (mer än 40 timmar per månad)

1000 kr per timme standard

800 kr per timme vid innehav i bolaget

 

Föredrag 20-90 minuter

5000 kr

Per timme vid innehav i bolaget enligt ovan.

 

Artikel / inlägg

7500 kr per ömsesidigt godkänd artikel inklusive full delning och synlighet 


Resor och omkostnader

Debiteras 28 kr per mil i bil eller faktisk reskostnad, samt 30 % av gällande timkostnad för restiden. Omkostnader debiteras med aktuell summa. Större omkostnader stäms alltid av innan (mer än 5000 kr).

Tid räknas enbart vid fokuserat arbete, möten och liknande. Ständigt malande tankar, kreativa infall och korsbefruktning samlas löpande liksom tillgång till kontaktnät och möjligheter som dyker upp efter vägen.

Jag föredrar att jobba med ett par tre saker parallellt så att de kan korsbefrukta varandra samt att stämma av regelbundet med beställaren så att vi hela tiden känner att vi skapar ömsesidigt värde och säkerställer att vi når dit vi bestämt oss för att gå.


Betalning sker om leveransen varit till belåtenhet i efterskott mot faktura 10 dagar. Faktura skickas efter varje avslutad tvåveckorsperiod.


För mer bakgrund om mig och vad jag kan, se mitt CV nedan.