Coacher

Just att ha tilltro till processen och behålla denna tilltro även när andra kanske inte gör det - det är i min mening den stora utmaningen. Dels har jag en massa egen erfarenhet kring hur man gör detta, dels har jag ett nätverk av coacher som jag använder i perioder och det hjälper mig alltid förbi de hinder jag själv ser som oöverstigliga. Mina coacher sysslar med bland annat:

  • Yoga och mindfulness - Magnus Lindroth.
  • Beteendeförändring, beroendesjukdomar och 12-stegsprogram - Rolf Petersen.
  • Andlighet, intuition och kommunikation - Sol-Therese Mickelsson.
  • Affärsutveckling, GTD och kreativ effektivitet, diverse.
  • Precis vad som helst - min älskade fru - Sara Wallman.
Dock - ingen coach i världen kan lösa mina problem. Men de kan stötta mig i att få styr på saker som stör mig och därigenom vinna initiativ och kraft över hur mitt eget liv utvecklas.